Na czym polega obsługa prawna spółek?

Prowadzenie spółki wiąże się z szeregiem zadań o tle prawnym. Kwestie związane z podatkami, problematyka zawieranych umów, a także różnego rodzaju bieżące sprawy wymagające konsultacji prawnej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi usługa obsługi prawnej spółek. Jest ona nieoceniona w obliczu skomplikowanego obrotu gospodarczego we współczesnym świecie.

Obsługa prawna spółek – jakie usługi wchodzą w jej zakres?

Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje możliwość skorzystania z usług kancelarii prawnej, wynika z faktu, że obsługa prawna spółek obejmuje pomoc we wszystkich aspektach związanych z żywotnymi interesami spółki. Jest to, na przykład:
– przygotowywanie opinii i analiz dotyczących prawa spółek;
– formułowanie umów dla wspólników spółki;
– obsługa zmian wprowadzanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
– przeprowadzanie badań legal due diligence;
– kompleksowa pomoc prawna w zakresie działań zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń walnych i zgromadzeń wspólników.

Jakie korzyści przynosi korzystanie z obsługi prawnej spółek?

By spółka mogła sprawnie funkcjonować i przynosić zyski konieczna jest znajomość wielu przepisów prawa. Aby nie pogubić się w ich gąszczu, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Prawnik dysponujący stosowną wiedzą prawidłowo i sprawnie rozwiąże zawiłe kwestie zagadnień, pochodzących z kodeksu spółek handlowych. Dzięki skorzystaniu z tego typu usług możliwe jest praktycznie całkowite wyeliminowanie problemów, płynących z postępowania niezgodnego z prawem. Zminimalizowanie tego ryzyka pozwala spółce na płynne i skuteczne działanie zwiększając jej efektywność. Co więcej, korzystanie z obsługi prawnej spółek będzie miało wpływ na zabezpieczenie jej przed karami finansowymi wynikającymi z nieznajomości przepisów.

Obsługa prawna spółek – za i przeciw

Choć obsługa prawna spółki wiąże się z przeznaczeniem na nią konkretnych środków z budżetu spółki, tym niemniej większość korzyści z niej płynących przemawia za skorzystaniem z tego typu usługi. Niewątpliwie, decydując się na podjęcie współpracy z daną kancelarią, warto szczegółowo określić sposób w jaki usługa będzie rozliczana oraz pakiet czynności prawnych nią objętych. W szczególnych przypadkach można także rozważyć współpracę o charakterze jednorazowym.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.