Jakie istnieją poziomy języka niemieckiego?

Język niemiecki może przydać się nie tylko do pracy, ale np. do zawiązania kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto można uczyć się go hobbystycznie. Warto dowiedzieć się, jakie są poziomy języka niemieckiego.

Podstawowe poziomy języka niemieckiego

Poziom A1 – pierwszy poziom języka niemieckiego określa podstawową znajomość językową. Osoby na tym stopniu zaawansowania potrafią stosować proste zdania oraz sformułowania powiązane z codziennymi czynnościami. Oprócz tego mogą przeprowadzić prostą oraz krótką rozmowę z rozmówcami, którzy mówią wolno oraz zrozumiale.

Poziom A2 – ludzie na tym stopniu zaawansowania rozumieją pojedyncze, najczęściej stosowane wyrażania bądź zdania. Oprócz tego mogą porozumiewać się w prosty sposób i dokonywać zasadniczej wymiany informacji. Ponadto potrafią opisywać swoje doświadczenia oraz wypowiadać się na temat dotyczące podstawowych potrzeb życiowych.

Średnio zaawansowane poziomy języka niemieckiego

Poziom B1 – na tym stopniu zaawansowania ludzie mogą pisać na znane tematy oraz poradzą sobie w wielu sytuacjach związanych z podróżą w krajach niemieckojęzycznych. Ponadto mogą opisywać swoje doświadczenia oraz wydarzenia z życia.

Poziom B2 – ludzie mówiący na tym poziomie potrafią konstruować wypowiedzi ustne, a także pisemne, które dotyczą wszelakich tematów. Ponadto mogą prowadzić dyskusje, przedstawiając różne argumenty.

Poziom C1 i C2

Poziom C1 – należy pamiętać o tym, że znajomość języka na poziomie C1 pozwoli operować dużą ilością słów – mowa tutaj o nawet sześciu tysiącach. Ludzie na tym stopniu zaawansowania łatwo konstruują rozbudowane wypowiedzi ustne oraz pisemne. Ponadto płynnie oraz spontanicznie wypowiadają się adekwatnie do danego tematu. Oprócz tego mogą swobodnie komunikować się w praktycznie każdej sytuacji towarzyskiej, a także biznesowej.

Poziom C2 – jest to najwyższy poziom znajomości tego języku. Osoby na tym szczeblu są w stanie porozumiewać się na równi z native speakerem. Oprócz tego bez problemu rozumieją praktycznie wszystko, co można przeczytać bądź usłyszeć na każdy temat. Dodatkowo są w stanie odtworzyć fakty oraz argumenty z różnych źródeł i streścić je w logiczny i przejrzysty sposób. Ludzie na tym poziomie języka mogą również wypowiadać się z dużą płynnością oraz precyzją językową.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Szkoły języka niemieckiego STRUCTURA.