Usługi dla firm — jak założyć spółkę?

Usługi dla firm — jak założyć spółkę?

Profesjonalna opieka prawna nad spółką to klucz do sukcesu na wielu płaszczyznach jej działania. Począwszy od formalności związanych z jej rejestracją, przez powołanie Zarządu, stosy dokumentów, które trzeba przygotować i zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biznesu — kompleksowe dbanie o kwestie prawne firmy warto zlecić specjalistom.

Zakładanie spółek — pomoc prawna

Każda forma działalności gospodarczej oferuje inne możliwości. Na polskim rynku coraz większą popularność zdobywają spółki. Spółka to związek kilku osób fizycznych lub prawnych, które łączy wspólny cel, najczęściej gospodarczy. Działanie spółki reguluje przyjęty statut lub umowa zawarta pomiędzy wspólnikami.

Polskie prawo rozróżnia kilka rodzajów spółek, w zależności od tego, jaka gałąź prawa je reguluje. Wyróżnić można spółki prawa administracyjnego, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego.

Już na poziomie definicji widać, że proces powstawania spółki wiąże się z działaniami, które wymagają doskonałej znajomości przepisów, regulujących jej funkcjonowanie. Powierzenie takich zadań, jak skompletowanie wymaganych dokumentów, pomoc w opracowaniu statutu, rejestracja w KRS doświadczonym prawnikom daje gwarancję, że proces powołania spółki przebiegnie prawidłowo.

Obsługa prawna spółek

Zawiązanie spółki to zaledwie pierwszy krok do tego, żeby z sukcesami działać na rynku. Kancelarie oferujące obsługę prawną spółki pomagają zadbać o to, aby funkcjonowała ona zgodnie z wymogami prawa. Sporządzanie umów, reprezentowanie spółek przed sądem, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, windykacja należności, opracowywanie projektów uchwał, audyt prawny — to tylko wybrane sytuacje, w których wsparcie profesjonalistów może okazać się niezbędne.

Na stronie https://aliantlaw.pl/uslugi-dla-firm można zapoznać się z pełną ofertą usług świadczonych na rzecz spółek. Warto z takiego wsparcia skorzystać stawiając na doświadczonych specjalistów z zakresu prawa. Na każdym etapie funkcjonowania spółki znajomość przepisów to podstawa. Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, dlatego profesjonalna pomoc w tym zakresie to klucz do sukcesu.