Czym jest oświetlenie drogi ewakuacyjnej?

Pożar w budynku, zagrożenie wybuchem gazu, nagła awaria w dopływie prądu powodują, że zanikają u człowieka wszelkie funkcje poznawcze. Lampa ewakuacyjna oświetlająca drogę wyjścia może zatem uratować życie w sytuacji kryzysowej. Istnieje kilka typów tego rodzaju oświetlenia, a jednym nich jest oświetlenie drogi ewakuacyjnej.

Lampy oświetlające drogę ewakuacyjną

Oświetlenie ścieżki ewakuacji zapewnia szybkie, sprawne i bezpieczne wydostanie się z budynku. Gdy światło podstawowe zaniknie, choć na chwilę, droga ewakuacyjna jest dobrze widoczna dla tych, którzy opuszczają pomieszczenie.

Niezmiernie ważna jest instalacja lamp ewakuacyjnych. Powinny być one szybko identyfikowane przez człowieka, a także umożliwiać bezproblemowe znalezienie sprzętu przeciwpożarowego.

Dobrze usytuowana lampa podnosi poziom bezpieczeństwa w budynku. Wymogi co do natężenia światła to minimum 1 lx.

Inne rodzaje lamp oświetlenie ewakuacyjnego

Ponadto wyróżnia się: lampy działające w strefie otwartej oraz emitujące światło w strefach wysokiego ryzyka. Czym te poszczególne urządzenia różnią się od siebie?

Lampa ewakuacyjna stosowana w przestrzeni otwartej ma umożliwić szybkie przedostanie się na drogę ewakuacyjną. Lampy instalowane są w obiektach, których powierzchnia przekracza 60 m kw.

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla osób, które znajdują się w sytuacji niebezpiecznej, a także doprowadzić do sprawnego zakończenia działań. Nie powinno być ono mniejsze niż 15 lx.