Na czym polegają fizykochemiczne badania wody?

Na czym polegają fizykochemiczne badania wody?

Woda kranowa, która przeznaczona jest do spożycia musi oczywiście spełniać stosowane wymagania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Osoby, które chcą sprawdzić rzeczywisty stan wody kranowej, powinny jak najszybciej wykonać fizykochemiczne badania wody.

Jakie zastosowanie?

Fizykochemiczne badania wody mają na celu wykrycie wszelkich szkodliwych substancji. Mowa tutaj między innymi o rtęci, chromie, ołowiu, czy kadmie. Dzięki opisywanemu badaniu, można także sprawdzić, czy w wodzie nie występują substancje organiczne (trihalometany).

O przydatności wody do spożycia decydują przede wszystkim wskaźniki organoleptyczne i mikrobiologiczne. Ważnymi wskaźnikami fizykochemicznymi jest także barwa, mętność oraz pH wody. W wielu laboratoriach sprawdzić można dodatkowo przewodność wody, czy też zawartość jonów amonowych, azotanów i azotynów.

Co w szczególności warto badać?

Fizykochemiczne Badania wody, to tak naprawdę szereg różnorodnych analiz, które dostarczają wielu przydatnych informacji. Zakres realizowanych badań w dużym stopniu zależy od przeznaczenia wody. Nieco inaczej wyglądają badania wody przeznaczonej do spożycia, a zupełnie inaczej wygląda badanie wody z ujęć podziemnych.

Przy badaniu wody wodociągowej zwraca się szczególną uwagę na jej zapach, smak, stężenie jonu amonowego, barwę i mętność. Jeżeli chodzi o badanie wód podziemnych, to dodatkowo sprawdza się zawartość siarczanów, chlorków oraz utlenialność z KMnO4.

Co warto wiedzieć o badaniu wody?

Zapach i smak wody w dużym stopniu uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju ujęcia. Na zapach i smak bezpośredni wpływ mają naturalne/biologiczne procesy. Warto wspomnieć także o tym, że zmieniony zapach i smak, może wynikać z zanieczyszczenia chemicznego. Jeżeli zauważymy charakterystyczny posmak słonej, kwaśnej albo gorzkiej wody, to wówczas warto zlecić badanie w laboratorium.

Identycznie wygląda sytuacja jeżeli pojawi się trawiasty, kwiatowy, ziemisty albo torfowy zapach. Jeżeli woda zmieni swoją naturalną barwę, to mamy wyraźny sygnał, że pojawiły się barwne substancje organiczne. Zwiększona zawartość żelaza wskazuje na naturalne zanieczyszczenie wody.