Kim jest notariusz?

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który cieszy się ogromnym szacunkiem oraz popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że do wykonywania tego zawodu nadają się tylko nieliczne osoby.

Zawód notariusza

Kluczowa jest nie tylko dobra pamięć, ale również umiejętność myślenia analitycznego. Głównym zadaniem notariusza jest oczywiście poświadczanie dokumentów oraz przygotowywanie aktów notarialnych. W niektórych sytuacjach jego obecność jest po prostu obowiązkowa i regulują to dokładnie przepisy prawa.

Dawniej notariusz był nazywany rejentem, jednak obecnie trochę zanikła ta nomenklatura. Na rynku działa wiele renomowanych kancelarii notarialnych, z których usług jak najbardziej warto korzystać. Żeby zostać notariuszem należy ukończyć studia prawnicze, które trwają pięć lat i są dosyć wymagające.

Prawo o notariacie

Dużym sukcesem jest dostanie się na te studia, a przecież trzeba się na nich jeszcze utrzymać. Trzeba jednak pamiętać, że studia to dopiero początek, a najważniejsza jest oczywiście aplikacja. Na aplikację także jest się ciężko dostać, ponieważ dużo jest chętnych osób.

Osoby planujące zostać notariuszem powinny dokładnie zapoznać się z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Są tam zamieszczone szczegółowe informacje na temat wykonywania tego zawodu. Notariusz powinien swojemu klientowi przekazywać wszystkie ważne informacje dotyczące sporządzanych umów. W kancelarii prawnej dokonuje się też innych czynności prawnych, nad którymi także trzeba czuwać.

Czynności notarialne

Dokument nabiera mocy urzędowej, jeżeli znajduje się na nim podpis notariusza. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że postać aktu notarialnego muszą mieć tylko niektóre dokumenty według polskiego prawa. Mowa tu między innymi o pełnomocnictwie do prowadzenia określonych czynności prawnych, a także umowie dotyczącej wieczystego użytkowania.

Osobą odpowiedzialną za mianowanie notariuszy jest minister sprawiedliwości. Trzeba też koniecznie wspomnieć o taksie notarialnej, czyli opłacie, którą notariusz pobiera za dokonane czynności. Jej wysokość jest uregulowana w rozporządzeniu ministra, dlatego wszystko jest jawne. Notariuszowi przysługuje dokładnie taka sama ochrona jak funkcjonariuszom publicznym. Jest to również osoba zaufania publicznego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.